Kenan Avdic

Get to know Kenan:

 

Competences
Operating systems/Platforms Windows, GNU/Linux (RHEL, CentOS, Gentoo, Ubuntu, Debian), Solaris, BSD, x86, Android, PPC, LTE, smart cards
Programming/Scripting C++, C, Qt, Java, Python, Bash, xtUML
Tools Agile, SAF, SCRUM, Git, Svn, Jenkins, Gerrit, Jira, Bitbucket, Visual Studio, Emacs, GNU OS, PKI, WiX, MSI, LaTeX
Previous Assignments
Assignment Description
Developer
Sep 2016 – Sep 2017
Utveckling av MyDrive Connect. MyDrive Connect är TomToms desktop-applikation för överföring av innehåll till handhållna GPS-apparater, t.ex. kartor och firmware.

SCRUM-master för 2 team.

Utveckling av demos för TomToms automotive-kunder i Custom Systems-teamet, t.ex. TomTom cockpit.

Consultant, Software Test Enginee
Nov 2015 – Aug 2016
Mjukvarutestare i teamet för funktionsövervakning i Gripen E projektet. I arbetet ingick även kravhantering, kod- och dokumentgranskning och upplärning.
Consultant, Developer
Jan 2015 – Sep 2015
Utveckling av nya funktioner och portning från PPC OSE till x86/Linux för LTEsim-projektet hos Ericsson. LTEsim är en trafiksimulator för LTE (4G). Den simulerar telefonenheter (UEs) och core-nätverket och används för funktionstester och systemverifikation av Ericsson radio-basstationer.
Developer
Nov 2011 – Jan 2015
Design, utveckling, vidmakthållande samt testning av multiplattformsmjukvara för datasäkerhet och krypto (Windows och Linux), huvudsakligen i C++.

Erfarenhet av Försvarmaktens aktiva kort (TAK-kort) och PKI-infrastruktur, Kerberos-protokollet, nätverksprogrammering, Windows-drivrutiner (WFP, KMDF), Qt-ramverket och installationsprogram (WiX).

Ansvarig för system- och nätverksadministration och underhåll av internt nätverk med höga säkerhetskrav för utveckling, samt infrastruktur (t.ex. SCM, CI), på blandade baremetal- och VMWare ESXi-server.